19
maj
2022
Hemma hos dig, via Zoom

Sweden

Vid dagens möte i Guvernörens utvecklingsråd arbetar vi efter vår fasta agenda

1. Guvernören rapporterar
2. Inkommande guvernör, nominerad guvernör och IPDG rapporterar
3. Assisterande guvernörer rapporterar
4. Rapporter från distriktets sekreterare, skattmästare och ClubRunner-kommittén
5. Vi agerar på inkomna rapporter 

Guvernörens utvecklingsråd består av guvernören, inkommande guvernör, nominerad guvernör, IPDG, distriktssekreteraren, distriktsskattmästaren, chair för ClubRunner-kommittén samt de sju assisterande guvernörerna.

Mötet nås via https://zoom.us/j/94311707668?pwd=RWxhTjl6QUJRVnk5OVRFc05Rdnc4UT09