10
maj
2023
Hemma hos dig, via Zoom

Sweden
Onsdagen den 10 maj 2023 håller vi Distriktssamråd via webben, ett viktigt möte då vi behandlar budget, verksamhetsplan, inkomna motioner och mycket mer inför det kommande Rotaryåret 2023 – 2024. Dagordning för mötet finner Du längre ner i texten.
 
KALLELSE
Härmed kallas Du som är medlem i någon av distriktets klubbar till Distriktssamråd onsdagen den 10 maj kl. 19.00-20.30. Mötet sker via Zoom. 
 
ANMÄLAN
Anmäler dig till mötet gör Du enklast med länken i den personliga inbjudan du har fått. Du kan också anmäla dig via knappen  Medlemmar  här på sidan. När du är anmäld får du en bekräftelse via mejl. Får du inte någon bekräftelse, kolla i skräpposten. Finns den inte där gå tillbaka till anmälningssidan – kanske du glömde att klicka på  Spara  eller  Bekräfta  på anmälningssidan.
 
Anmälan måste vara gjord senast tisdagen den 9 maj kl. 23.30!
 
LÄNK TILL MÖTET
Länk till mötet skickas ut till alla anmälda på mötesdagen kl. 18.00.
Saknar Du länk efter kl.18.00 mejla till mats@andrarum.se. Men kolla först i din skräppostmapp!
 
HANDLINGAR
Handlingar till mötet kommer vi successivt att lägga ut på denna sida med början den 31 mars och fram till en vecka före mötet.
 
MOTIONER
Önskar din klubb eller Du motionera till mötet ska motionen mejlas till Distriktssekreteraren på mail lillemor.darinder@gmail.com senast tisdag den 2 maj. Motionen måste innehålla en förklarande brödtext och att-sats(er) för beslut.
 
BESLUT
Vid Distriktssamrådet fattas beslut. Alla medlemmar har en röst och frågorna avgörs i allmänhet genom majoritetsbeslut. Skulle vi bli oeniga i någon fråga och votering begärs, fattas belut genom omröstning. Ärendet avgörs då genom elektorsröstning via klubbarnas valda elektorer. Klubben måste därför utse en elektor som har mandat att rösta. Mer information om hur detta går till, skickas till presidenter och sekreterare.
 
Vid frågor om Distriktssamrådet – anmälan, innehåll m.m. är Du välkommen att vända dig till Distriktssekreterare Lillemor Darinder på mail lillemor.darinder@gmail.com eller mobil 0709 494961.
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare och tillika rösträknare
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande av dagordning
8. Budget för Rotaryåret 2023-2024
9. Verksamhetsplan för Rotaryåret 2023-2024
10. Motioner
11. Information Rotary Distrikt 2395 (det nya distriktet)
12. Rotary Action Summit i Malmö 2024 (stort Rotarymöte i Malmö)
13. Övriga frågor
 
Varmt välkommen med din anmälan!
Ulf Bingsgård
Guvernör D2390