Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
26
maj
2021
Webbmöte

Sweden

Kallelse till DISTRIKTSSAMRÅD i Rotary Distrikt 2390

Tid: Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 19.00 – 20.30
Plats: Webbmöte. Information om uppkopplingen har skickats ut till alla anmälda via mejl den 25 maj ca 10.35. Har du anmält dig men inte fått det, kolla i din spamkorg.

Anmälan är obligatorisk och ska göras genom att klicka på knappen Medlemmar på denna sida senast 20 maj 2021. Vid anmälan var god ange i kommentarfältet om du är utsedd till klubbens elektor (endast en elektor per klubb!). Kontakta din president om detta. Information om elektorsröstning kommer i senare mejl till presidenter och sekreterare.

Handlingar (bilagor) till mötet kommer att läggas ut successivt på denna sida.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare och tillika rösträknare
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande av dagordning
8. Budget för Rotaryåret 2021-2022 (föredragande Ulf Bingsgård DGE)
9. Strategiplan för Rotaryåret 2021-2022 (föredragande Ulf Bingsgård DGE)
10. Inkomna motioner ( Distriktssekreteraren tillhanda senast den 17 maj 2021)
11. Valfrågor (föredragande Nomineringskommitténs sammankallande Stefan Knutsson DG)
12. Förväntningar på Rotaryåret 2022-2023 (föredragande Margareta Robinson DGN)
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

Varmt välkommen med din anmälan till samrådet!
Stefan Knutsson
Guvernör D2390