Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
28
maj
2022
Malmö Arena hotell
Hyllie Boulevard 12
Malmö,  21532
Sweden

Alla medlemmar är välkomna till årets distriktskonferens på temat "Rotary arbetar för fred".

Programmet börjar kl 10.00

Mingel och förmiddagsfika från kl 09.30.

Lunch ingår.

Programmet avslutas kl 14.30 då eftermiddagsfikat står framdukat.

Vi kommer få lyssna till Ann-Britt Åsebol, som suttit i Rotary Internationals Board of Directors, och är Chair för Rotary Peace Centers Committee. Ann-Britt kommer prata om Rotarys långsiktiga arbete för fred genom Rotary Peace Centers. Sonja Andersson, som tidigare var guvernör i distriktet och nu chair för distriktets kommitté för Rotary Peace Center kommer berätta om kommitténs arbete.
 
Till konferensen kommer också årets Rotary Peace Fellow, Katherine O'Brien, och presenterar sitt arbete. Henrique Garbino, Rotary Peace Fellow 2017-2019, nyss hemkommen från Ukraina kommer dela med sig av sina erfarenheter kring fredsarbetet. 
 
Heidi Avellan, politisk chefredaktör på HD/Sydsvenskan kommer och ger sina perspektiv på kriget i Ukraina. Krisledningschef Rima Dauod från Länsstyrelsen i Skåne kommer och ger en övergripande bild av läget i länet med koppling till flyktingsituationen. Dessutom kommer vi samtala kring vad vi som organisation kan göra för att hjälpa till.Vi kommer också ha företrädare från olika Rotaryklubbar som berättar om vad de gör för flyktingarna från Ukraina. 
 
Distriktets insamling för humanitärt stöd till Ukraina har inbringat drygt 160 000 kronor i dagsläget. Vi har betalt ut 39 900 kronor till Rotary Distrikt 2231, Polen, och 50 000 kronor till Rotary Distrikt 2232, Ukraina. 
 
Anmälningsavgiften är 150 kronor per person. 

Anmälan sker senast den 25 maj kl 18.00.

Du anmäler dig dels via anmälningslänken intill, dels genom att betala in 150 kronor till Distrikets swishnummer 123 129 37 11. 
I samband med din anmälan anger du om du har några allergier eller andra matpreferenser. 
I samband med inbetalningen anger du ordet "Konferens" och din klubbs namn.