Online Registration
27
jan
2021
Webbinar
GTW

Sweden

Under vintern 2021 anordnas fem utbildningstillfällen där vi vid varje tillfälle går igenom ett funktionsområde i ClubRunner.

Vid detta andra utbildningstillfälle går vi igenom ClubRunners funktioner rörande medlemmarna: 

  • Hantera medlemmar och medlemsregistret
  • Hur medlemmarna själva redigerar sin profil
  • Hur val av tidning läggs in
  • Annat som är relaterat till medlemsadministrationen
  • Hur överföringen av medlems- och klubbdata till Rotary International hanteras

Den sista punkten är mycket viktig för klubben, varför den kommer att ta stor plats denna gång.

Utbildningen riktas mot klubbens sekreterare, medlemsansvariga, IT-samordnare m.fl. som har med adminstrationen av medlemmar att göra.

Den genomförs som webbinar med programmet GoToWebinar – GTW. Du bör delta antingen med dator eller platta. Med en smartphone blir det svårt att följa med det som visas eftersom vi använder ClubRunner live.

Du måste anmäla dig senast kl 14.00 utbildningsdagen 27 januari. Länk för uppkopplingen skickas under eftermiddagen ut via mejl till de som har anmält sig. 

Utbildningen startar 19.00 prickprick, så var gärna uppkopplad i god tid före.

Med GTW blir du inte uppkopplad med kamera och din mikrofon är normalt avstängd, vilket vid tidigare webbinar har uppskattats av deltagarna, eftersom det ger ett bra fokus på genomgången. Vill du ställa en fråga gör du det antingen genom att i GTW skriva frågan i "Questions" eller genom att "räcka upp handen" i GTW om du vill göra det muntligt.

Webbinaret leds av Mats Håkanson och Stellan Larsson.