Online Registration
25
jan
2021
Elite Hotel Marna Plaza
Kungstorget 6
Helsingborg ,  25224
Sweden
Välkommen till Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH, där vi gemensamt skapar ett klubb- och kommunöverskridande forum för rotarianer och rotaractare. Målsättningen är att skapa kontakter och affärer utifrån våra respektive yrkesroller, genom att verka i Rotarys anda.
 
Detta möte i januari besöker Cornelia Molin från E-Commerce Park oss för att prata e-handel. Förhoppningsvis kan Cornelia presentera färska siffror från julhandeln. Vi tror att detta blir ett skarpt och välbesökt evenemang i RNHs anda. 

Fortfarande gäller:
1. Fast mötesdag/tid - sista måndagen varje månad kl 12.00-13.15
2. Fast möteslokal - Elite Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg
3. Fast mötesagenda med yrkes- och näringslivsfokus
4. Alla rotarianer och rotaractare är välkomna
5. Ta gärna med gäster
6. Av affärer som skapas utifrån nätverket erläggs valfri procent till valfritt välgörande ändamål.
7. Minimala formalia:
- OBLIGATORISK anmälan helst via evenemanget i distriktets kalendarium, alt via epost rnh@rotary2390.se, alt rotary2390naringslivhbg@gmail.com, senast kl 14.00 torsdagen innan mötet.
- betalning för lunch/lokal 120kr med swish eller kontant på plats
- anmälan är definitiv och 120kr tas ut även om förhinder uppstår (vid avanmälan efter sista anmälningsdag eller om du uteblir)
- ansvarig för varje möte bestäms enligt ett rullande schema
- varje deltagare ansvarar för sin egen Rotary närvaroregistrering
 
Kom gärna god tid, för mingel, registrering och betalning (via Swish).