Online Registration
30
nov
2020
Elite Hotel Marina Plaza
Kungstorget 6
Helsingborg,  25224
Sweden

Välkommen till Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH, där vi gemensamt skapar ett klubb- och kommunöverskridande forum för rotarianer och rotaractare. Målsättningen är att skapa kontakter och affärer utifrån våra respektive yrkesroller, genom att verka i Rotarys anda.

Detta möte i november besöker Christian Ziese, VD för Ängelholm Helsingborg AirPort, oss på RNH för att tala om flygplatsens betydelse för det regionala näringslivet, hur flygplatsen har påverkats av coronapandemin, samt hur de kommer ut starkare efter pandemin. Vi tippar på att detta blir ett välbesökt evenemang i RNHs anda.

Följande gäller:

1. Fast mötesdag/tid - sista måndagen varje månad kl 12.00 - 13.15
2. Fast möteslokal - Elite Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg
3. Fast mötesagenda med yrkes- och näringslivsfokus
4. Alla rotarianer och rotaractare är välkomna
5. Ta gärna med gäster
6. Av affärer som skapas utifrån nätverket erläggs valfri procent till valfritt välgörande ändamål.
7. Minimala formalia:
- OBLIGATORISK anmälan helst via evenemanget i distriktets kalendarium, alt via epost rnh@rotary2390.se, alt rotary2390naringslivhbg@gmail.com, senast kl 14.00 torsdagen innan mötet.
- betalning för lunch/lokal 120kr med swish eller kontant på plats
- anmälan är definitiv och 120kr tas ut även om förhinder uppstår (vid avanmälan efter sista anmälningsdag eller om du uteblir)
- ansvarig för varje möte bestäms enligt ett rullande schema
- varje deltagare ansvarar för sin egen Rotary närvaroregistrering