Online Registration
28
sep
2020
Hotel Marina Plaza
Kungstorget 6
Helsingborg,
Sweden
Välkommen till Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH, där vi gemensamt skapar ett klubb- och kommunöverskridande forum för rotarianer och rotaractare. Målsättningen är att skapa kontakter och affärer utifrån våra respektive yrkesroller, genom att verka i Rotarys anda.

1. Fast mötesdag/tid - sista måndagen varje månad kl 12.00 - 13.15
2. Fast möteslokal - Elite Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg
3. Fast mötesagenda med yrkes- och näringslivsfokus
4. Alla rotarianer och rotaractare är välkomna
5. Ta gärna med gäster
6. Av affärer som skapas utifrån nätverket erläggs valfri procent till valfritt välgörande ändamål.
7. Minimala formalia:
- OBLIGATORISK anmälan via epost rnh@rotary2390.se, alt rotary2390naringslivhbg@gmail.com, senast kl 14.00 torsdagen innan mötet.
- betalning för lunch/lokal 120kr med swish eller kontant på plats
- anmälan är definitiv och 120kr tas ut även om förhinder uppstår
- ansvarig för varje möte bestäms enligt ett rullande schema
- varje deltagare ansvarar för sin egen Rotary närvaroregistrering