Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
 
19
okt
2019
Östra Varvsgatan 23
Malmö,  211 73
Sweden

Utbildning och certifiering av Club Visioning Facilitatorer

 

Vad är Club Visioning? 

 

Club Visioning (CV) ökar engagemanget i klubben!

 

I många Rotaryklubbar runt om i världen, främst i västvärlden, efterlyser man hjälp för att höja engagemanget i klubben bland medlemmarna och få en mer levande och attraktiv Rotaryklubb. 

 

CV ökar aktiviteten och engagemanget i klubben i första hand och skapar en större gemenskap.

 

Genom CV utvecklar medlemmarna en aktivitetsplan på några års sikt, var vill man att klubben ska vara om ex.vis. 3 år.  Detta utvecklingsarbete genomförs med hjälp av certifierade facilitatorer. Man använder sig av ett väl beprövat arbetssätt där ”penna och papper” används. Klubben sätter av ca 3 till 4 timmar för att ta fram grunderna i aktivitetsplanen under en kväll eller lördagsförmiddag. 

 

Certifierade CV Facilitatorer

 

För att kunna erbjuda CV till våra klubbar så behöver vi utbildare och certifierade CV Facilitatorer. Denna utbildning är vår andra. Vi kommer att ha en mix av helt nya facilitatorer och andra som gick den förra utbildningen och vill befästa sina kunskaper. 

 

Club Visioning i distriktets klubbar!

 

Vi är nu redo att erbjuda CV övningar till distriktets klubbar!