club logo
Vi möts fysiskt
Thursdays at 17:30
Scandic Star Hotel
Glimmervägen 5
Lund,
Sweden
Kommentarer
För närvarande har vi möten via Zoom!
Area Governor:
Events
  • Presidentskifte
    Rotundan, Täppans koloniområde
    19 aug 2021
    17:30 – 23:00
 

President

Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
 
 

Funktionärer

Titel
Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
Skattmästare
 
 
Sekreterare
 
 
Executive Secretary
member Name Info ImgJari Sassi
member photo
Executive Secretary
 
 
 
 
Kontaktperson TRF
 
 
 

Titel
Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
Tillträdande president
 
 
 
Immediate Past President
 
 
 
Klubbmästare
 
 
 
Klubbmästare
 
 
 
IT-Samordnare
 
 
 
Vice President
 
 
 
Kontaktperson Utbildning
member Name Info ImgMarita Svensson
member photo
Kontaktperson Utbildning
 
 
 
 
 
Ordförande Programkommittén
member Name Info ImgBirgitta Hovelius
member photo
Ordförande Programkommittén