Publicerad av Mats Håkanson den 12 Nov 2022
I Iran pågår en kamp på liv och död, där kvinnorna kämpar för grundläggande mänskliga rättigheter. Få i världen vet vad som verkligen händer innanför de stängda gränserna. Den 17 november kl 18.30 till ca 19.15 kommer rotarianen Bahar Razi Larsson, som är född och uppvuxen i Iran, att inom ramen för Empowering Girls berätta om de iranska kvinnornas kamp för frihet, demokrati och jämställdhet. Klicka här för att vara med på Zoom.
 
Bahar Razi Larsson
 
– I Iran pågår en kamp på liv och död och har så gjort under de senaste 40 åren, säger Bahar. Flera gånger har folket försökt att resa sig mot regimen, men har brutalt blivit nedslagna.
 
– Denna gång hoppas vi att vi kan nå framgång, konstaterar Bahar, då detta är är kvinnornas revolution och världen behöver se, höra och veta vad som verkligen pågår för att kunna reagera och stötta kvinnorna i deras kamp.
 
Efter föredraget finns möjlighet att ställa frågor.
 
Föredraget hålls på Zoom den 17 november mellan 18.30 och ca 19.15: