Publicerad av Kim Hall den sep 13, 2019
Runt om i världen pågår nu för fullt planering av olika klubb- och distriktsarrangemang med anledning av World Polio Day den 24 oktober. För att informera och inspirera till evenemang vill vi samla alla klubbars planerade aktiviteter med anledning av detta. Dessutom är tanken att vi ska kunna kommunicera ut i ett samlat grepp vad som är på gång i vårt distrikt under denna dag. Vi vill skapa en gemensam evenemangskalender för World Polio Day inom Distrikt 2390. 
 
Samordnare för denna evenemangskalender är Ulf Bingsgård, Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb tillika District Governor Nominee (DGN). Skicka in vad er klubb har planerat för typ av arrangemang senast den 30 september på Ulf.Bingsgard@telia.com
 
Alla strävar vi i Rotary International mot ett gemensamt mål – ”End Polio Now”! För varje år minskar spridningen av poliofall i världen. Rotarys PolioPlusprogram som lanserades 1985, har tack vare gemensamma krafter och hårt arbete lyckats komma långt i bekämpningen mot polioviruset som är på väg att utrotas. Det finns inget botmedel mot viruset som ger den förlamande infektionssjukdomen men det finns effektiva vacciner. Arbetet med att samla in pengar till vaccinationsverksamheten och hälsoarbeten, sker tillsammans med WHO, UNICEF och CDC (Amerikanska smittskyddsorganisationen). Rotarys mål är en poliofri värld!
 
Du kan göra skillnad!