Så nära är det kvar innan Polio är helt utrotad i världen. Totalt har Rotary vaccinerat 2,5 miljarder barn. Nu är det endast 16 fall i Afghanistan och 66 i Pakistan kvar. Förhoppningsvis blir Nigeria förklarat poliofritt 2020. Men gör vi inget finns risken att 200 000 nya fall av polio dyker upp inom tio år. Detta fick ett 20-tal Rotarianer i distrikt 2390 att tänka till lite extra i en workshop som ägde rum på World Polio Day den 24 oktober på Scandic Hotel Triangeln. "Run For Polio" var ett av förslagen, vilket distriktsguvernör Torkil Rönne hoppas att klubbarna vill arrangera mellan förslagsvis klockan 10-12 lördagen den 18 april år 2020 på olika platser i distriktet. Kvällens lotteriförsäljning gav 2640 kr som går direkt till End Polio Now.
Polioutrotningen är ett av Rotarys största engagemang. Det började 1985 som ett initiativ av Rotary International och 1988 hängde WHO och Unicef med samt Bill och Melinda Gates. En av våra svenska rotarianer som varit i Nigeria och gett barnen vaccin är Sonja Andersson, som berättade igår om hur de arbetade med polioutrotningen på ett systematiskt sätt och som nu resulterat i att Nigeria med stor sannolikhet kan förklaras poliofritt nästa år.
 
Kvällens övningar gick ut på att deltagarna fick berätta om vad deras klubb gör för polioutrotningen, hur de marknadsför och hur de vill att klubben och distriktet ska arbeta med polio i framtiden. Många fina events avslöjades. Bland annat har Lund Ideon sitt årliga Lundaspex, som i år äger rum på stadsteatern på grund av att AF-borgen renoveras. Fler biljetter finns att få till föreställningen som äger rum 28 november kl 18. Ett annat mycket lyckat arrangemang är Lomma Bjärred Rotaryklubb som i två år utmanat familjerna i Lomma i det så kallade Lommaloppet som äger rum sommartid. Nu ska sponsorerna samlas till en tack-fest. 70 000 kr lyckades man få in.
 
De flesta klubbarna har vinlotteri, skänker pengar istället för blommor till begravning och födelsedagar, ger föredragshållaren ett Rotogram som tack mot att pengar sätts in till polioutrotningen.
 
Det är bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan åstadkomma. D2390 är ett generöst distrikt som kämpar vidare med olika aktiviteter och metoder för att dels synas så att Rotary får fler medlemmar, dels för utrotningen av polis som förlamar barn i tidig ålder om de inte får vaccin mot viruset som sprider sig snabb via luftvägar ner till tarmen och sedan äter sig fast och förlamar benen och höfterna.
 
Nu är vi så nära, så varför ge upp nu?