Publicerad av Ulf Bingsgård den 08 Sep 2023

Ta chansen att träffa och umgås med Rotarianer från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Norge, Island och Sverige! Nästa år är Malmö värd för Rotary Action Summit. Det är ett fantastiskt tillfälle för oss alla att få träffa Rotarianer från hela Skandinavien och från länder runt Östersjön. Rotary Action Summit 2024 är den 20–22 september och avslutas, som traditionen bjuder, med en middag på lördagskvällen. Som en del i Rotary Action Summit är söndagen den 22 september öppen för möjligheter att kunna umgås över lands-, distrikts- och klubbgränser.

Alla klubbar i distriktet kan komma med förslag till ett spännande, intressant och lockande arrangemang som inbjuder till samvaro och gemensamma upplevelser under söndagen. Givetvis kan arrangemanget vara gemensamt för flera klubbar.

Det är klubben/klubbarna som är värd för arrangemanget och avsikten är att flera av klubbens medlemmar också deltar i arrangemanget. Det är ingen vanlig utfärd som vi ska erbjuda utan en riktig Rotaryaktivitet, kanske i kombination med att ni går, cyklar eller åker med buss för att se och uppleva något tillsammans. Ett fantastiskt tillfälle att också nätverka och knyta vänskapsband i sann Rotaryanda. Kanske leder det till vidare utbyte eller ett gemensamt projekt!

Alla söndagsaktiviteter kommer att presenteras på Rotary Action Summit Malmös hemsida. Där kommer man också att anmäla sig. Även betalningen går den vägen.

Organisationskommittén för Rotary Action Summit Malmö 2024 ser fram emot att få förslag på spännande och roliga aktiviteter från er! Vill ni resonera och diskutera era tankar och idéer med någon i kommittén kan ni kontakta Eva Albihn, albihn80(at)gmail.com, eller Inger Lindstedt, inger.lindsted(at)gmail.com.

Den 1 november är deadline för förslag på aktiviteter!

Visst vill ni vara med!

Ulf Bingsgård 
Chair Rotary Action Summit Malmö 2024