Publicerad av Mats Håkanson den 05 Oct 2023

Lundaklubbarna har ett gemensamt projekt med Fontänhuset i Lund, där Rotarymedlemmarna tillsammans är mentorer till studie- och jobbenhetens medlemmar på Fontänhuset. Tillsammans kan vi alla göra Lund till en stad där vi tillsammans gör skillnad för en bättre psykisk hälsa. Är du intresserad, välkommen till en kickoff-, matchnings- och mingelträff den 10 oktober på Fontänhuset. Den 23 januari kl 18.00 är det sen Avstämningsmingel och uppföljning av hur mentorskapet fortskrider och den 21 maj kl 18.00 Resultatmingel. Anmälan till mentorskapet sker via mail till anne.schildt@lundsfontanhus.se. Har du frågor mejla till AG Lund Annika Svensson Dalgren på annika@positor.se. Varmt välkomna!