Publicerad av Kim Hall den nov 14, 2019
Den 21 november är det sista dagen för anmälan till distriktets årsmöte som äger rum lördagen den 23 november kl 9-13. Eftersom vi har en viktig omröstning är det viktigt att varje klubb är representerad! En klubb som inte har någon elektor på plats vid årsstämman och inte heller har lämnat röstfullmakt till någon som är med på stämman kommer nämligen anses ha röstat nej till den viktiga propositionen om distriktet och Svensk Rotaryservice. Avser din klubb att rösta ja till propositionen är det alltså mycket viktigt att vara med på mötet eller ha lämnat fullmakt. Om du klickar på Läs mer, så kan du läsa en beskrivning av varför det är så just i denna omröstning. 
För att ladda ner dagordningen och alla andra handlingar samt för att anmäla dig, klicka här! 
Så här förklarar Lillemor Darinder, vår distriktssekreterare, de speciella regler som gäller vid omröstningen om propositionen rörande Svensk Rotaryservice: Vad som gäller i detta röstsammanhang är att varje klubb har en röst oavsett medlemstal. Om Distriktets klubbar vill lämna SRS måste 2/3 av samtliga klubbar i Distriktet rösta för en sådan åtgärd. Därav vikten av att vara med och påverka som klubb. Det räcker inte med enkel majoritet i denna omröstning och väl är väl det i en så viktig fråga. Vi uppmanar därför allt klubbar att vara på Årsmötet och göra sin röst hörd. Uppmaningen riktar sig också till dem som kanske inte uppfattat hur väsentligt det är att just göra rösten hörd antingen man är för eller emot. En utebliven röst blir ett nej i här eftersom det i statuterna står 2/3 majoritet av Distriktets befintliga klubbar. Det krävs alltså att alla klubbar i Distriktet medräknas i omröstningen, inte bara de som är närvarande på Årsmötet.