Publicerad av Kim Hall den 18 Jan 2021
TRF
Tack vare distriktets förre RI-Director Kjell-Åke Åkesson är Viveca med i TRF:s Cadre of Technical Advisors. Kjell-Åke har under ett antal år varit med i denna grupp av rotarianer världen över. Gruppens uppgift är bland annat är att utvärdera och säkerställa att de stora globala bidragen (Global Grants) sköts på ett bra sätt och att avsatta medel används som planerats samt att det finns en långsiktig hållbarhet i projekten. I Sverige finns utöver Kjell-Åke och Viveca en ytterligare rotarian, som har dessa uppgifter.
The Rotary Foundation (TRF) har ett antal olika internationella kommittéer. Bara två svenskar är just nu med i någon av dessa kommittéer Det är förra Rotary International Director (PRID) Ann-Britt Åsebol från Falun och Tore Samulesson från Uppsala, som båda arbetar med freds- och konfliktfrågor. Viveca Serder har idagarna fått en inbjudan om att vara med i den kommitté som arbetar med Basic Education (BEL) inom TRF:s Cadre och Technical Advisors. Uppdraget är treårigt och börjar den 1 juli i år. - Det känns mycket hedrande och förstås både intressant och spännande, säger Viveca, och hon hoppas att utöver att utveckla dessa frågor internationellt kunna tillföra vårt distrikt nya och viktiga erfarenheter.
 
Viveca blev med i denna ”Cadre” 2016 när hon varit guvernör i vårt distrikt och har under dessa år bland annat haft åtta utvärderingsuppdrag för TRF. Just nu är Viveca tillsammans med en rotarian från England ordförande i en regional ”Cadre-grupp”, bestående av rotarianer från Nordafrika, Mellanöstern och Europa. Gruppen arbetar med frågor som rör Basic Education and Literacy. Kjell-Åke är ordförande för en grupp i norra Europa, som har engelska som arbetsspråk. Det finns ytterligare grupper, men inga svenskar eller andra ”nordbor”, än våra två från 2390, finns representerade.
 
Så här skriver John Germ, Chair, The Rotary Foundation, 2021-22
 
"Dear Vivica
As the Chair-elect of The Rotary Foundation, it is my privilege to invite you to serve as Basic Education & Literacy of the TRF Cadre of Technical Advisers. The term of this appointment is effective 01-Jul-2021 and continuing through 30-Jun-2024."