Tillsammans med Rotary Distrikt 9350, som omfattar västra Sydafrika, Namibia och Angola planerar vårt distrikt ett så kallat Vocational Training Team (VTT) under 2020 och 2021. Utgångspunkter för detta VTT är att lära sig mer om hur skolor i de båda distrikten arbetar med ”Literacy and Basic Education” i de senare åren av förskolan och de tidiga åren av skolan, med fokus på barn med annat modersmål än engelska respektive svenska. Till detta söker Rotary Foundationkommittéen även en ledare för teamet. Kanske du är den rätta?
Teamet kommer att bestå av en Rotrian som ledare och fyra ”icke-rotarianer”. Alla arbetar och/eller på annat sätt har erfarenhet av de frågor utbytet berör. Vårt team kommer att besöka Kapstaden i Sydafrika under två veckor i februari 2020 och det sydafrikanska kommer hit två veckor hösten 2020. För att projektet ska vara långsiktigt planerar vi uppföljningsresor under 2021. 
För deltagarna är hela resan bekostad av The Rotary Foundation, men för att vi ska få medel från den så kallade World Fund behövs ytterligare en del medel från våra Rotaryklubbar. De klubbar som sponsrar projektet kommer att kunna följa projektet med besök av vårt team och det sydafrikanska liksom följa de resultat projektet ger. Är din klubb intresserad av att följa projektet, så hör av dig!
 
Vi söker nu en ledare av teamet
Vem söker vi?
En person med de ledaregenskaper som bedöms vara viktiga för att leda ett team av den här arten. Personen bör ha erfarenhet av skola, gärna i ledande befattning som rektor eller utvecklingsledare och ha ett stort intresse för språk- och kunskapsutveckling för barn med annat modersmål än svenska. 
Vi önskar att klubbar nominerar lämpliga personer senast den 15 oktober, varefter intervjuer kommer att äga rum. I nomineringen behöver vi ha uppgifter om:

Namn, Adress, Mobil, e-post och Rotaryklubb samt en kort motivering till nomineringen.
Personen ni nominerar måste vara kontaktad av klubben och villig att intervjuas och om personen blir ledare för teamet också ha möjlighet att delta i planeringen och kunna åka till Kapstaden i februari.
Skicka nomineringen till viveca@serder.se.

Med vänliga hälsningar
Viveca Serder
Ordförande Rotary Foundationkommittén i distrikt 2390
PDG