Publicerad av Kim Hall den nov 08, 2019
Bristande intresse för Ledarskaps- (RLI) och grundkursutbildningar fick distriktsorganisationen att diskutera hur fler Rotarymedlemmar, framför allt nya medlemmar och blivande presidenter, sekreterare och andra funktionärer ska lockas att anmäla sig. Att vara Rotarian eller Rotaractmedlem betyder att vara delaktig i en världsorganisation med 1,2 miljoner medlemmar. Då är det bra att känna till vad Rotary egentligen är och vad det står för. Många tror att det är enbart välgörenhet. Men Rotary är så mycket mer.
 
I en enkätundersökning som DO mailade ut var ett av de främsta skälen till att vara och fortsätta vara Rotarian att man känner ett engagemang, vänskap och personlig utveckling. Träffa likasinnade både lokalt, regionalt och ute i världen.
Framtidsområden förutom utbildning för DO svarade man ungdomar, ungdomar, ungdomar som tillsammans med Rotary har ledarskapsutbildningar. Arbeta för att synliggöra yrkesnätverket och belysa goda projekt. People of Action vill man se mer utav.
Viktiga utbildningar inom Rotary är PETS, RLI och RYLA samt grundutbildningar. Då kan man undra varför inte fler passar på att gå dessa utbildningar.
Solwig Svensson i Sjöboklubben, påtalade mycket klokt att marknadsföringen varit för bristfällig. Här vår vi i DO skruva upp tempot.
Däremot har Mats Håkansson haft fullt upp med att utbilda olika funktionärer på distrikt- och klubbnivå i ClubRunner. vilket har varit en succé. Kanske är det en förklaring till att de andra utbildningarna har halkat efter. Men vi ger inte upp. Det är bra att Brainstorma och arbeta i workshops. Det är där vi får nya kreativa idéer som bidrar till fortsatt utveckling för Rotary.
Kontakta Ulf Larsson, utbildningsansvarig i Distriktet