Publicerad av Kim Hall den 04 Mar 2020
Det kan inte nog sägas hur viktigt det är att utbilda sig. Så också i Rotarys värld. Ulf Larsson, utbildningssamordnare i distrikt 2390, får gång efter annan höra hur viktigt det är med utbildning. Ändå är det alldeles för få klubbmedlemmar som passar på när utbildning erbjuds. Varför? Jo, allt för många klubbar glömmer att informera om de utbildningar som finns för medlemmarna. Vad kan du som medlem då göra? Jo, läs på distriktets hemsida och i distriktets veckobrev. Där finns all info ...
...om vilka utbildningar som går, var och när de äger rum. Sen kommer det mest finurliga... du kan själv anmäla dig till en utbildning som du vill gå och sedan tala om det för din klubbpresident. Då får du både närvaro och vetskap om vilken fantastisk organisation Rotary är och vad du kan göra för att Rotary ska bli ännu bättre. Fint va?
Läs mer här: UTBILDNING
 
Har du nya medlemmar i din klubb? Eller har du medlemmar som vill förbättra sina kunskaper om Rotary? Rotary har ju förändrats en del sedan 1905. Vad kan Rotary ge dig och vad kan du ge Rotary? Prata med dina medlemmar i klubben och anmäl deltagare.
 
Detta diskuteras tre kvällar nu i slutet av mars:
 
DET ÄR NU HÖG TID ATT ANMÄLA DELTAGANDE. Du gör det genom att klicka på länken ovan vid det tillfälle du vill besöka.
 
Välkommen!
 
Ulf Larsson
Utbildningsansvarig i distrikt 2390