Publicerad av Elisabet Jensen den 09 Apr 2022
UNICEF och Rotary, två giganter som båda har Empowering Girls som huvudteman de kommande åren. Det regeringarna inte klarar av, klarar People of Action. UNICEF har expertisen, erfarenheten, Rotary har nätverket och passionen. Ungefär så här uttryckte RI-president Shekhar Mehta sig den 25 mars, då han var inbjuden till UNICEF House av Omar Abdi Deputy Executive Director UNICEF för att diskutera. Deltagare från 88 länder följde det givande mötet på webben.
 
Elisabet Jensen, Chair Distriktskommittén Empowering Girls2390 har försökt förstå och sammanfatta mötet och skriva ner så gott det gått här nedan.
 
EMPOWERING GIRLS är den viktigaste orsaken till samarbetet Rotary-UNICEF de närmaste åren.
Att utbilda flickor medför för familjen den högsta vinsten, för samhället, även för landet, för världen. Utbildade flickor får friska barn, barn som utbildar sig och alla vinner vi på detta.
Barn strider för morgondagen. Vad gör du? You are just a child, sa en flicka inledningsvis i det viktiga mötet. Children should be seen, children should not be heard. En flicka, Malala, stred för flickors utbildning. Hon sköts i huvudet men fick senare Nobelpriset. Greta Thunberg uttryckte sin frustration. Egentligen skulle vuxna ta hand om detta. Eftersom vuxna ingenting gör, får barnen själva ställa morgondagens krav!  De glömda flickebarnens situation:  De behöver utbildning och fred. Låt oss slåss med kärlek.
Catherene Russel är exekutive director för UNICEF och var med på länk.  Tack för att Rotary tar upp kampen med Empowering Girls, Shekhar Mehta, säger Catherine Russel. Alla barn måste nås med poliovaccin. Polio kan bli utrotad. Rotary och UNICEF har mer än tre årtionden med samarbete. Arbetet kan inte pausas, avslutar Catherine Russel.  Alla barn skall nås.
UNICEF har bidragit med 3 miljarder dollar till flyktingverksamheten. Det behövs vatten, hälsovård, utbildning, vaccinationer efter pandemin.
People in Action arbetar i Bangladesh med undervisning av flickor, skill training, ledarskapsutbildning. Ett av de exempel på lyckad ledarskapsutbildning som gavs var hämtat från Bangladesh. En fattig kvinna gick utbildningen, funderade sedan på vilka möjligheter som fanns för henne, bad mannen ta hand om hushållet, lånade $50. Under 3 veckor drog hon nytta av sina nya kunskaper och femdubblade det lånade beloppet. Nu kunde hon låna ytterligare $150, öppnade ett litet företag inom klädesbranschen.  I allt det hon företog sig använde hon sig av kunskaper från utbildningen.  
”Shekhar Mehta. Hur kom det sig att du valde Empowering Girls som ditt ämne?”
”Min mamma var en av första kvinnorna som fick en akademisk utbildning i Indien. Min dotter och min svärdotter har båda akademisk examen. De kan diskutera allting. Jag ser flickor som fått utbildning, hur väl de kan resonera och ge goda råd. Den chansen skulle alla flickor få. Varför skall det vara skillnad? Några flickor är privilegierade.
Flickorna har drabbats hårt under pandemin.” säger Shekhar Mehta
Omar Abdi: ”Den smartaste investering något samhälle eller land kan göra, är att investera i flickors utbildning.”  Han har lyckats förhindra barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i bl.a. Pakistan och Ghana.
Shekhar Mehta ger oss bra exempel på stöd åt flickor:
  • Sanitetsbindor.
  • Toaletter på skolorna, vatten och tvål. 50% av flickor i skolan saknar toaletter.
  • Solenergidrivna ficklampor.
  • Utbilda flickor i självförsvar är effektivt och billigt.
Överst på agendan efter pandemin måste stå att få flickor att återvända till skolan.
Det hastar! 11 miljoner flickor kommer inte att återvända. De har fått uppgifter i hemmen, blivit bortgifta, har fått barn.  Samarbetet fortsätter. Även Polio skall utrotas”.
Rosa Cardarelle är Rotarys representant i UNICEF.  Hon presenterar People of Action, de som gjort något för flickorna.
Exempel på åtgärd: ”En manlig lärare insåg 2018 att man måste tala om menstruation och gjorde så med andra lärare, med fäder, med pojkar, höll föredrag och tog bort ordet orent som omgärdade menstruationen.
Vad behövs på din skola för att du som flicka skall kunna delta i skolundervisningen? Vatten och tvål och separata toaletter var svaret.
I Kenya undervisas på sina håll pojkar och lärare, föräldrar, att menstruationen inte är oren.
UNICEF får ofta ändra i skolböckerna där det står att menstruation är oren. Mens är inte oren. Mens måste alla kunna prata om på ett otvunget sätt.
I Burka Faso utsätts flickor tidigt för sex och smittas lätt av HIV.
När Lydiah Njoroge fick sin första mens hade hon ingen att vända sig till. Hennes mammas enda kommentar var: ”Akta dig så du inte blir gravid.”  Lydiah tänkte då att andra flickor måste vara lika överraskade och förfärade. Idag undervisar Lydiah ute i skolorna om kroppens funktioner och om reproduktion. På så sätt har 300 000 flickor fått ta del av denna kunskap!!
Dr Lauren Rumble, Ass Director of Gender Equility, UNICEF övervakar jämställdheten i 190 länder.
Just nu har vi sett hur flickor i Afghanistan inte fått återvända till skolan efter pandemin, hur flickor i Ukraina kan råka ut för trafficking, utnyttjande, hur pandemin påverkat både flickor och pojkar.
Flickor har 50% lägre utbildningsgrad än pojkar.
Efter studier uppstår de många hindren. Barnäktenskap är ett av dem. 1 av 5 flickor blir bortgift och anledning till detta är att det är accepterat. Hushållen är hårt ansträngda och en bortgift flicka blir en inkomst för familjen och en mun mindre att mätta. Flickorna får orättvist betala priset.
50% av flickorna och kvinnorna upplever sexuellt våld under sin livstid.
Flickor bär på ännu en orättvis börda. Det är de som vårdar släktingar, tar hand om de sjuka.
Allt detta gör att flickor inte återkommer till skolan.
Men Lauren är optimistisk. 600 miljoner flickor vill återgå till utbildningar.  Greta och Malala är förebilder.
Caroline Johnson påpekar att innan pandemin var 79 miljoner flickor utan skolgång, efter pandemin förväntas ytterligare 20 miljoner flickor vara utan skolgång. 3 miljoner flickor förväntas bli barnbrudar.
I Somalia har 71 % av flickorna fått arbete i hushållen och återkommer inte. Detta betyder fler sexuella trakasserier och mer våld i hemmen.
Det finns ”tabletts” som flickor kan använda som läromedel. Man har observerat att flickor behöver andra flickor omkring sig och kunniga lärare.  I Indien vill man försöka hjälpa flickor, enbart flickor den här gången.  Man har samlat många flickor som har fått undervisning av kommunanställd personal.  
Skolorna har förändrats under lock down.  Lärarna måste kunna undervisa i teknologi, matte, IT, andra framtida yrken. Flickornas hälsa och säkerhet måste beaktas.
Att tänka på är att flickorna skall ha tillgång till egna datorer inte en dator till 75 flickor!  Ha utbildning som gör att de inte behöver sitta och be om hjälp, ha snabb internetuppkoppling. Flickorna skall ha tillgång till avskilda, säkra rum, kunna få lugn och ro.
Till sist:  Vi måste ta ett steg tillbaka och lära av vad pandemin gett oss.
Detta var en del av det material som vi kan se fram emot att arbeta med kommande år.