Publicerad av Lillemor Darinder den 07 Nov 2021
Distriktet fick plötsligt vakans på guver­nörs­post­en inför Rotarys verk­­sam­­hets­­år 2022-2023. Vad göra? Nu är goda råd dyra! Guver­nörs­upp­drag­et tillsätts inte hur som helst. Det är ett omfattande regelverk i Rotary International som styr detta. Distriktets Nomi­ner­ings­kom­mitté kallades in, Rotary International in­for­mer­a­des och processen kunde ta sin början.
Nomineringskommittén tillfrågade vår nuvarande Guvernör Ulf Bingsgård om han var villig att inneha posten ytterligare ett Rotaryår.
HAN VILLE!
Stort tack för det Ulf!
 
En hemställan till Rotary International gick iväg om Distriktet fick lösa vakansen på detta sätt.
Det är mycket ovanligt att man som guvernör sitter mer än ett år. Kanske därav namnet ROTARY. Uppdragen ska rotera. 
I slutet av oktober kom svaret från Rotary International President Shekhar Mehta. Lösningen blev godkänd. 
 
Nu blir Ulf Bingsgård smått historisk i sin roll som fungerande Guvernör under innevarande år och som tillträdande Guvernör Rotaryåret 2022-2023.
Vi tackar Ulf. Vi önskar honom varmt lycka till och vi vet att han kommer att fortsätta driva Distriktet framåt i samma fart och goda anda som han gör nu, säger IPDG och Nomineringskommitténs ordförande Stefan Knutsson.