Publicerad av Mats Håkanson den 01 Dec 2023
DG

Nu är det dags för din klubb att lämna förslag till distriktsguvernör i det nya Rotarydistriktet 2395 för 2026/27. Guvernören är Rotary Internationals funktionär i distriktet och har som sin främsta uppgift att stödja, motivera och entusiasmera klubbarna. Guvernören skapar själv sin egen distriktsorganisation bestående av ett trettiotal distriktsfunktionärer och är ledare för denna under året. För att kunna utses till guvernör måste personen ha varit medlem i Rotary i minst sju år, ha fullgjort minst ett helt år som president, ha en klubb som nominerar och sen ger stöd åt guvernören under året samt vara väl förtrogen med Rotarys värderingar och verksamhet. 

 

Det är klubben som nominerar en av sina medlemmar till posten som guvernör, varefter valet görs av en nomineringskommitté bestående av sittande och tidigare guvernörer från de båda distrikten som bildar 2395. Nomineringen görs senast sista januari 2024 genom att mejla till ordföranden i nomineringskommittén Ulf Bingsgård, ulf.bingsgård@telia.com.

För mer information om uppdraget och nomineringen, kontakta Annika Skoglund, Guvernör i D2390.

Ladda ner en liten affisch om nomineringen!