Publicerad av Kim Hall den 20 May 2020
Det är nu ett år sedan Jette och Torkil Rönne tog i hand med RI presidenten Mark Daniel Maloney (2019-2020) med löfte om att Connect the world, något dessa herrar verkligen har gjort om än på ett annorlunda sätt i slutet av sitt år då allt gick över till digitala möten. Nu återstår 1,5 månad innan guvernörsskiftet äger rum den 30 juni kl 18 på Dragörkajen. Torkil Rönne har under sitt år genomfört stora förändringar och förbättringar för distriktet och för klubbarna. Framför allt har kommunikationen blivit bättre och därmed har avståndet mellan distriktsorganisation och de enskilda medlemmarna har blivit mindre. De som aldrig tidigare hört talas om att det finns en distriktsorganisation (DO), än mindre vad de gör, har nu med den digitala tekniken, hemsidan, nyhetsbreven och Facebook, fått en annan insyn i DO:s verksamhet än vad som var möjligt tidigare.
Läs mer om vad en guvernör ska hinna med på ett år, och det är inte lite:
Året startade med sju AG-möten, information till alla nya presidenter om de nya medlemsformer som nu finns. Därefter är det DG:s uppgift att besöka alla klubbar i distriktet. Det sista fyra besöken hann Torkil genomföra under januari/februari, innan Corona tog över och ändrade på allt. Samtliga klubbesök gjordes analogt med tre Rollups som beskrev Rotary International organisationen, Distrikt 2390 och Nya medlemsformer på ett överskådligt sätt, illustrerade av Kristian Rönne.

Torkil och Jette hann med att delta vid ett antal klubbfester och jubileum. Målsättningen var att delta ”Face to Face” och att DG skulle synas ute i distriktet. Från mars månad fram till slutet av juni blev det på samma sätt, med skillnaden att nu gjordes det online med olika kommunikationssystem. De fysiska möten blev nu digitala via Go To Meeting eller Zoom. Ett annorlunda sätt att mötas på utan fysisk kontakt och "Small Talks" emellan som annars är så viktiga. Men det fick gå och hitintills har det fungerat.

Covid 19 gjorde att två stora arrangemang ställdes in; PETS och Distriktskonferensen, vilket naturligtvis är ett stort minus för oss alla i Rotary. Men vi kommer igen den 24 april 2021 om än mer kraftfulla och med intressant innehåll. För då är det både Stefan Knutsson och Torkil Rönne som står som värdar, flitigt uppbackade av distriktsorganisationen så att alla ni medlemmar skall få en innehållsrik dag och en fest som heter duga.

Den största händelsen under Torkil Rönnes guvernörsår var ändå årsmötet då samtliga drygt 90 rotarymedlemmar närvarande och representanter från samtliga klubbar röstade enhälligt för att D2390 lämnar SRS per den 30 juni 2020. Detta har tagit många krafter från Torkils år om guvernör. En kamp med SRS som stretade emot, men som även fick andra distrikt att fundera på en ny väg för Rotary i Sverige.
Övergången till ClubRunner i vårt distrikt gick förvånansvärt smidigt och idag är 99 procent av klubbarna med. Dessutom är två andra distrikt i Sverige på ingång.
 
Summan av kardemumman - det har varit ett tufft år med många och stora utmaningar, men också ett år med stor framgång.
 
Ungdomarna i Rotaract Sverige säger "Torkil är kung!" och det betyder en hel del för någon som försöker förmå en stor organisation in i nya tider.