Publicerad den 28 Nov 2020
Det var en ingående redovisning med bland annat illustrationer av Kristian Rönne som PDG Torkil Rönne redovisade för sitt år som guvernör 2019-2020. Efter sin presentation beviljade årsmötet ansvarsfrihet för Torkil Rönnes år som guvernör och distriktsorganisationen han hade. På grund av pandemin fick årsmötet göras digitalt. Ändå var det nästan 80 deltagare på mötet.
 
Guvernör Stefan Knutsson hade dagen till ära tagit på sig guvernörskedjan och med väl valda ord överlämnade han ordet till Ulf Bingsgård, DGE, som på ett professionellt och rutinerat sätt höll i mötet. Efter att alla ordinarie punkterna var avklarade och klubbade var det dags för motioner. Motionärerna fick då tillfälle att förklara sina motioner och efter viss diskussion noterade distriktssekreteraren noga vad som sades och årsmötets beslut. Dessa kommer att finnas med i protokollet från årsmötet.
 
Med tack till alla deltagare och särskilt tack till Mats Håkanson som tog hand om det tekniska och såg till att alla anmälda till årsmötet kunde följa det hela från sin dator, avslutade Stefan Knutsson mötet på samma stilfulla sätt som han inledde det hela....fortfarande med guvernörskedjan –  som numera väger en hel del – runt halsen.