Publicerad av Kim Hall den 27 Jun 2020
Nu är det bara några dagar kvar på Torkil Rönnes guvernörsår.
– Det har varit minst sagt ett intensivt år där Torkil i mångt och mycket fört fram positionerna inom distriktet och Rotary på ett sätt som vi tidigare inte upplevt, kommenterar Lillemor Darinder, som är distriktssekreterare. Naturligtvis har han fått hjälp av tidigare guvernörer och tillträdande guvernörer, som assisterat och samarbetat på ett fantastiskt sätt, påpekar Lillemor, men också tack vare en distriktsorganisation som har arbetat hårt för distriktet och klubbarna.
 
– Genom ClubRunner har vi nu ett välfungerande kommunikationsverktyg som alltmer uppskattas av användarna, konstaterar Lillemor. CR har ökat kommunikationen mellan klubbarna, särskilt På Gång där alla klubbars verksamhet visas för andra att ta del av. Det har fått klubbarna att också visa upp sig och har också samtidigt höjt den PR-mässiga standarden på klubbarnas egna hemsidor. Distriktets hemsida har blivit klubbarnas hemvist, något som är helt nytt från tidigare.
 
– Med inspiration och uppmuntran har distriktet nu en av Rotarys bästa och mest välfungerande hemsidor, påpekar Lillemor. Den är ständigt uppdaterad, ger relevanta nyheter och har bidragit till att öka intresset för Distriktets verksamhet och möjligheter att vara ett ansikte utåt och ett stöd till klubbarna.
 
Torkil har under året också satt stort fokus på nya medlemsformer och faktiskt lyckats väcka nyfikenheten kring att starta e-klubbar eller satellitklubbar.
 
– Han har visat att klubbar inte behöver läggas ner när medlemstalet är oroväckande lågt, säger Lillemor. En omstrukturering av verksamheten är en lösning som man kan ta till. Sjöboklubbens ombildning till Skånska Vikingar är ett exempel på det.
 
– Torkil har lärt klubbarna i ett närområde eller by att se varandra som EN enhet, att inte konkurrera utan att marknadsföra sig tillsammans. Malmö borde vara ett sådant exempel som kan dra nytta av denna strategi. Något att arbeta på under nästa år, säger Lillemor.
 
Distriktet har en stark välfungerande AG struktur där klubbarna med sina gemensamma presidentmöten har kommit mycket nära varandra.
 
– Helsingborg är ett exempel på det med 10 klubbarna. Det kräver intresse och hårt arbete av den ansvarige AG:n men ger mycket tillfredsställelse tillbaka. Ett ökat samarbete och en växande synlighet kan nog bidra till att det blir lättare att rekrytera funktionärer som t.ex. presidenter m.m.
 
AG-strukturen ska slipas ännu mer nästa år, konstaterar Lillemor, och ur erfarenheten i år ge fasta riktlinjer för AG:nas ansvarsområden.
 
– Distriktet lämnar nu SRS, något som legat i luften länge och som har gett svallvågor ute i Sverige både positivt och negativt. Men det har ökat kunskapen om Rotariana, om hur man röstar, vad elektorer är och hur klubbarna utser dessa viktiga företrädare. Sådana beslutsprocesser har ökat intresset för att vara med på Distriktets viktiga möten, något som märktes vid Årsmötet i november 2019, med 55 röstande klubbar, och nu på Distriktsamrådet i juni, där 76 personer var uppkopplade. Distriktet växte ihop under den processen och har under det beslutet fått upp ögonen för vad som är bra för Rotary. Man är lojal till att starta något bättre och ett mer transparent Sverigesammarbete, påpekar Lillemor.
 
– Utbildningspolitiken har ständigt stått på dagordningen och ett system med kontaktpersoner för utbildning är växande ute i klubbarna. Det är nödvändigt att formalisera detta då Rotarianakunskapen och vikten av det, har en tendens att försvinna bland alla föreläsningar och andra upplevelser.
 
– Klubbarna har anmält medlemmar till RLI, grundkurser m.m. men vi måste få bättre deltagarsiffror till  de reguljära kurserna, anser Lillemor. Däremot har utbildningen i ClubRunner varit helt fulltecknad vid varje tillfälle också med köbildning. Suget efter den kunskapen har varit stark.
 
– Coronapandemin har tvingat klubbar och Distrikt att hitta mötesformer via webben, något som har ökat datamognaden och intresset att också använda denna teknik framöver.
 
– Guvernörsbesöken var populära med den framställning som Torkil gav av Rotarys organisation, Distriktets uppbyggnad och olika medlemsformar. Hans besök gav klubbarna en festlig upplevelse med Kristian Rönnes teckningar. Allt blev så synligt, konstaterar Lillemor.
 
– Distriktet har blivit populärt under året, är Lillemors enkla slutkommentar och sammanfattning av året.