Publicerad av Kim Hall den 04 Jun 2020
I början av mars skickade Rotary International ut ett långt mail till alla District Rotaract Representatives ( DRR) och Rotaract Chairs i världen, som började med denna bild från Rotary Convention i Hamburg på Augustin Mwombeki, som då var DRR i Distrikt 9211. Detta distrikt omfattar Tanzania och Uganda och DRR ansvarar för fler Rotaractklubbar där, än vi har Rotaryklubbar i Distrikt 2390. Rotaract och Interact är mycket aktiva i Distrikt 9211.
För ett par år sedan träffade jag och Mimmi Skoglund Augustin i Dar es  Salaam med anledning av att Helsingborg- Höganäs Rotaryklubb donerade en summa pengar till ett skolprojekt, som Augustin var huvudansvarig för. Vi var också med på ett möte i Augustins egen Rotaractklubb och ett Rotarymöte i deras sponsorklubb. 
För ett år sedan hade jag möjlighet att träffa Augustin igen helt kort i Hamburg strax innan hans år som DRR tog slut. I distrikt 9211, liksom i många andra distrikt, har man samma procedur för val av DRR som för guvernör.
  Nu har det kommit ett långt utskick igen från RI med uppgifter om en hel del förändringar som Rotary Internationals Board of Directors tagit beträffande Rotaract:
  1. Från och med 1 juli 2020 kan nya Rotaractklubbar bildas med eller utan att Rotaryklubbar går in som sponsorer. En Rotaractklubb kan vara sponsor för den nya klubben. Klubbarna är öppna för unga vuxna minst 18 år gamla. Någon övre åldersgräns finns inte.
  2. Från och med 1 juli 2022 ska Rotaractklubbar erlägga en avgift till RI på 5 US-dollar/ medlem för universitetsbaserade klubbar och 8 US-dollar för övriga. I gengäld får Rotaractklubbar tillgång till en rad produkter och tjänster från RI. Avgiften på 50 dollar för att chartra en Rotaractklubb försvinner. 
  3. En ny kurs för DRR och Rotaract Chair ( Rotaractansvarig ) finns nu tillgänglig på Rotarys Learning Center, Get ready: District Rotaract Committee. Denna kurs ersätter Guide för District Rotaract Representatives.
  4. För tredje året i rad finns det möjlighet för Rotaractare att ansöka om att delta i International Assembly 2021. Uppmaningen vänder sig till  Rotaractare som står anmälda som DRR 2020-21 och 2021-22. Ansökan ska vara inne senast 1 september.
 
Annika Skoglund,
Assisterande guvernör, tidigare  Rotaractansvarig, i Distrikt 2390.