Publicerad av Kim Hall den 27 Jun 2020
Harlösa Rotaryklubbs stipendium 2020 gick till Tjejjouren i Eslöv för deras arbete med att stötta och hjälpa fysiskt och psykiskt utsatta flickor och kvinnor. De arbetar för att lyssna, stötta och stärka tjejer och kvinnor utifrån en feministisk grundsyn och ett normkritiskt tankesätt. Överlämnandet gjordes i samband med presidentskiftet, som skedde under bar himmel.

Avgående presidenten Per Hermansson inledde kvällen med att dela ut klubbens årliga stipendium till Tjejjouren i Eslöv. Stipendiet som i år är på 20.000 kronor fick tjejjouren med följande motivering: Harlösa Rotaryklubbs stipendium 2020 tilldelas Tjejjouren i Eslöv för deras arbete med att stötta och hjälpa fysiskt och psykiskt utsatta flickor och kvinnor.

Per Hermansson beklagade att man inte kunnat genomföra det program som var planerat för våren och försommaren och tackade sin styrelse för deras goda insatser. Den nye presidenten Lars Stenkil tackade Per och hans styrelse och meddelade att ingen verksamhet kommer att genomföras under, i första hand, juli och augusti. Dock är han och den nya styrelsen förberedd att med kraft åter starta upp verksamheten när så är möjligt.