Publicerad av Kim Hall den sep 05, 2019
Möjligheternas kväll kan man sammanfatta Distriktorganisationens kväll då guvernör Torkil Rönne hade samlat 27 funktionärer i en förberedelse  för framtiden med bättre kommunikation via ClubRunner. På rekordsnabb fart har ClubRunner blivit det naturliga kommunikationsverktyget i distrikt 2390. 43 klubbar har sedan ClubRunner introducerades för drygt två år sedan gått över och 15 klubbar är fortfarande kvar i ClubAdmin. För att alla medlemmar/klubbar ska kunna nås av distriktets information har distriktet gjort en "spegling" via Rotary.org. Guvernören Torkil Rönne har rustat sig med rollups som han tar med sig på klubb-besöken så att alla Rotarianer får kunskap om hur Rotary är uppbyggt och fungerar. Guvernörsbesöken har förberetts genom AG (assisterande guvernörer) som varit ute och informerat i klubbarna.
Enligt RI-presidenten Mark Daniel Maloney, tar det fem år att ändra code of conduct (regelverk). Men det tar för lång tid anser RI-presidenten som sagt "Klart, Kör på Torkil" när han hörde strategin för D2390. Var flexibel och skapa nya projekt var Marks råd till Torkil. 
– Vi lägger 90 procent på att skaffa nya medlemmar och endast 10 procent på att ta hand om våra befintliga medlemmar. Det måste vi bli bättre på. Klubbarna är autonoma och distriktsorganisationen är presidenternas och klubbarnas serviceorganisation. Vi ska jobba tillsammans för att stärka Rotary och få fler att vilja bli medlemmar, säger Torkil Rönne.
Idag finns det flera olika former av medlemsskap utöver det traditionella; passportmedlem för den som reser mycket, Familjemedlemskap för den som vill ta med sig familjen in i Rotaryvärlden, företagsmedlemsskap där de anställda får tillgång till Rotarys smörgåsbord, som Peter Lindqvist talade om under sitt guvernörsår. Även klubbar kan ha olika former; Satelitklubb, e-klubb och så vidare. Interakt och miniinterakt för de yngsta, Rotaract för de som passerat 20 men inte 35 och som studerar eller arbetar. Gemensamt för alla är att Rotary är nätverket där man kan genom kontakter få hjälp in i arbetslivet, skapa kontakter via yrkesnätverket och samtidigt göra gott i världen både genom humanitära insatser och sustainability. 
– Det finns hur mycket som helst som Rotary har att erbjuda. Vi måste bara bli bättre på att förmedla ut det till våra medmänniskor och samhället i stort, säger Torkil Rönne.
Mer om dessa tankar kan ni läsa om i Guvernörens Månadsbrev som Juris Neret är redaktör för.
 
 
Torkil Rönne och Lillemor Darinder talade om distriktets möjligheter att få fler medlemmar.
 
 
Ulf Larsson informerade om alla utbildningar som är inplanerade.
 
 
Kim Hall talade om Nyhetsbrevet och hur informationen kommer att spridas ut till alla medlemmar med länkning till distriktets hemsida och där ifrån länkning till klubbar som till exempel arrangerar intressanta evenemang, RFE-resor och annat som händer i distriktet som är av allmänt intresse.