Publicerad av Kim Hall den nov 24, 2019
Tidigare distriktsguvernörer som försökt men inte lyckats med att konstruera om SRS välkomnade nu arbetet som Torkil Rönne nu gjort för att årsmötet ska med 2/3 delars majoritet rösta för ett möjliggörande av utträde av nuvarande form av SRS till förmån att skapa något nytt samarbete mellan distrikten i Sverige. Bengt Holmqvist, Hugo Cederschiöld och Viveca Serder ställde sig upp för att understryka hur länge denna fråga varit uppe.
"Under min tid som guvernör var alla tio distriktsguvernörer eniga om en förändring av SRS, men vi visste inte riktigt hur vi skulle bära oss år. Därför känns det bra att vi nu äntligen kan komma tillstånd med något nytt som gagnar rotarys samarbeta på sikt" sade Bengt Holmqvist.