I mitten av nov 2022 uppstod en brand på en skola för synskadade barn i Uganda. Branden uppstod nattetid i flickornas sovsal.
Branden kom att kräva elva flickors liv. Ytterligare sex flickor fick svåra brännskador. Ännu en flicka dog det närmaste dygnet.
Den enda transportmöjlighet som fanns var motorcykeltaxi. Resan tog 40 minuter. Att sitta bakpå en motorcykel för att kunna få vård på det närmaste sjukhuset måste ha varit förvirrande, smärtsamt och obegripligt.  Det var vad flickorna fick uppleva.
De flickor som fått sätta livet till begravdes i vackra vita kistor med foto på var och en framför kistan. Saknaden beskrevs som så stor av de elever som fanns kvar. Sjutton elever fattades den dagen och sjutton stolar stod tomma och det var tyst. Måtte inte detta behöva hända igen!
Bahar Razi Larsson, medlem i Rotary D 2390 Distriktskommitté Empowering Girls tänkte strax på de brandvarnare som man kan köpa hos Länsförsäkringar.  Med stor generositet skänkte sedan Länsförsäkringar brandvarnare till skolan för att förebygga framtida dödsolyckor. Nu kan skolans personal och elever höra larmet om rök och brand uppstår.
Ett mycket rådigt initiativ av Bahar!
Empowering Girls kommittén tackar Länsförsäkringar och Bahar för föredömligt handlande!
På Rotary Distriktskommitté Empowering Girls vägnar
ETT STORT,  STORT TACK.
Elisabet Jensen
Ordförande (Chair)