Publicerad av Ulf Bingsgård den 30 Jun 2022
Mina första ord till dig är TACK!
Tack för att du är medlem därmed bidrar till en bättre värld. Så här på årets sista dag behöver man onekligen sätta sig ner och blicka tillbaka på ett väldigt händelserikt år. När jag tillträdde som guvernör för Rotary Distrikt 2390 utlovade jag att detta skulle bli det första Coronafria året.
Tyvärr hade Corona och jag lite olika åsikter om detta för Corona kallade helt plötsligt in Omicron när vi trodde att vi klarat oss. Fast, jag tror att vi trots allt att vi lyckats till slut.
 
Varje medlem kan bidra och bidrar på två sätt. Det ena sättet är genom sina kunskaper och nätverk. Det andra handlar om bidrag till The Rotary Foundation genom antingen vår kamp mot polio eller projektfinansiering via Årliga Fonden (Annual Fund). Oavsett om du bidrar med din aktiva tid på klubbmöten, genom klubbprojekt eller genom att ekonomiskt stödja The Rotary Foundation är just ditt bidrag viktigt. Kraften i Rotary finns i medlemmarna. Du väljer hur du kan bidra på bästa sättet för en bättre värld. Välj din väg. Jag har personligen gjort mitt val och känner mig stolt över mitt val. 
 
Rotary har en strategisk plan med fyra fokusområden. Ett av dessa är vår förmåga att anpassa oss. Nog för att alla fyra områden är lika viktiga, men jag måste nog säga att när jag tittar tillbaka på åren som varit så visar vi verkligen upp vår förmåga att anpassa oss. Vi har klarat av att stänga ner våra klubbar, öppna upp dem, ha digitala möten, ha hybridmöten, ha fysiska möten, ha digitala möten och fysiska möten och allt däremellan. Vi har sett utmaningarna och anpassat oss.
 
Tack för att du inte gett upp utan sett till att Rotary överlever för att vi anpassar oss. Ditt engagemang har varit viktigt. Förutom att Corona påverkade våra möjligheter att mötas har annat i vår omvärld påverkat oss. I början  av året blev det väldiga översvämningar i Tyskland, Belgien och Nederländerna. Vi agerade snabbt och kunde skicka bidrag till de drabbade.
 
Det finns en sak som förenar oss över hela världen. Det är Rotarys kamp mot polio. Sedan mitten av 1980-talet när det fanns 300 000 fall av polio i världen har vi arbetat för en poliofri värld. Vi är nära. Åtta fall av polio finns idag i världen. Vi är så nära och vi ska fortsätta in i kaklet, eller snarare in i fogmassan bakom kaklet för vi har lovat världens alla barn att de ska få växa upp i en  poliofri värld. Därför är jag så glad över det stöd vår gala på World Polio Day fick. Tack! 
 
Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Den 25 februari började vi i vårt distrikt samla in pengar till de som hjälper flyktingar från kriget. Till dags datum har vi samlat in nästan 185 000 kronor i vårt distrikt och bidragen fortsätter att komma in. Av dessa pengar har 54 900 kronor betalt ut till Rotary Distrikt 2231, Polen, och till Rotary Distrikt 2232, Ukraina, har vi betalt ut 65 000 kronor. I takt med att pengar kommer in till distriktet betalar vi ut till de distrikt och klubbar som hjälper de som flyr sina hem på grund av kriget. 
 
TACK till alla som på ett eller annat sätt bidragit till detta.
 
På så många sätt har året vi nu lämnar bakom oss varit en utmaning. Jag är glad, stolt och tacksam för att jag har fått möta dessa utmaningar tillsammans mer er. Vi har ställts inför utmaningar och alla har inte gillat de lösningar som vi presenterat.  Året som gått blev inte som jag hade tänkt.
 
Det är förvisso sällan som livet blir som man tänkt. 
Jag vill tacka alla presidenter och klubbfunktionärer för det året som varit. 
Det är ni som gjort det möjligt. Kraften i Rotary finns i klubbarna. Genom ert engagemang blir vi starka.
Det är ni som varje vecka ser till att det blir Rotary i världen och i distriktet. Ni är kämpar. Ni är de som är sinnebilden av osjälviskt tjänande, det är ni som levererar ”Service above self”. 
Ni är alla kuggarna i det oändliga maskineri som är Rotary! 
Varje medlem är den viktiga kuggen. 
När vi gör något i vår vardag var för sig bidrar vi till en bra värld.
När vi jobbar tillsammans bidrar vi till en bättre hållbarare värld!
Tillsammans, i det stora och i det lilla, ser vi till att vi ”Serve to change lives”
TACK för året som varit.
Du har bidragit till att göra världen lite bättre imorgon än den var igår.

Ulf Bingsgård
Guvernör 2021-2022, 2022-2023
Rotary Distrikt 2390