Publicerad av Göran Korpe den maj 21, 2019
RFE
I samband med distriktsamrådsmötet i Falsterbo den 18:e maj genomfördes en enkätundersökning för att få information om intresset för RFE. Vi erhöll 24 svar. 
– Över 75% av de som svarade är intresserade av att resa och/eller att ta emot gäster
– Över 65% av klubbarna har en RFE-ansvarig
– Över 70% har erhållit information om RFE under senaste verksamhetsåret
– Endast 3% har deltagit på ett RFE-utbyte
Läs om kommande utbyten på RFE-sidan. Har din klubb inte redan en RFE-ansvarig registrerad som funktionär, är det bra att utse en sådan och lägga in som funktionär. På så sätt kan klubben alltid få aktuell information om utbyten.