Publicerad av Stefan Knutsson den 05 Jun 2020
I måndags hade vi i guvernörslinjen det sista mötet av 7 med presidenter och inkommande presidenter. Mötena genomfördes AG-områdesvis och dom tillkom på initiativ av Guvernör Torkil Rönne för att kunna summera året som gått. Vi tog tillfället i akt att bjuda in de inkommande presidenterna också för att kunna få en diskussion om året som kommer. Det blev väldigt fina och givande möten. Presidenterna delade med sig av utmaningar och glädjeämnen och inkommande presidenter visade att det finns en bra kontinuitet i presidentlinjerna.
 
Man är väldigt samstämmiga om vad som bör prioriteras det kommande år. Inkommande guvernör Stefan Knutsson tog chansen att dela med sig av vilka prioriteringarna är från distriktet. En presentation som var tänkt att genomföras på PETS. Det visar sig att vi prioriterar samma saker och ser samma utmaningar vilket känns bra. GROW ROTARY.
 
Synpunkter som kom fram var bland annat att det skulle vara bra med några successtorys från klubbar som lyckats öka medlemsantalet. Det kommer i PETS del 4. I den sista delen av PETS-utskicken så presenterar vi distriktsorganisationen och vad vi kan göra för att stödja klubbarna. Vidare önskades mer hjälp med att göra yrkesnätverkandet till en viktig del av Rotary igen. Många visade sitt och klubbens engagemang för ungdomsverksamheten och det ligger helt i linje med de förstärkningar vi har på gång i distriktsorganisationen.
 
Vi i guvernörslinjen är jätteglada för att så många ställde upp och vi vill rikta ett stort tack till er alla. Vi vill också rikta ett stort tack till våra AG’ar och sist men inte minst till Mats Håkanson för hans support att administrera mötena.
 
Guvernörslinjen
Torkil, Stefan och Ulf