Publicerad av Annika Skoglund den 26 Aug 2023

Den 22 augusti hade Distriktsorganisationen ett Kick-off-möte i Helsingborg. I Distriktets verksamhetsplan, som presenterades för Distriktssamrådet i våras anges fyra specifika fokusområden för Rotaryåret 2023 – 2024. DO-mötet ägnades åt ett av dessa: Stöd till – och utveckling av – klubbar.

 

DO indelades i tre arbetsgrupper som arbetade med var sin uppgift, och efter redovisning följde en gemensam debatt. Mycket bra synpunkter framfördes, och en uppföljning kommer att ske vid nästa möte den 10 oktober på Zoom. 
 

Detta är ett axplock av det som framfördes:

  • Distriktets främsta uppgift är att vara en resurs och att stötta och entusiasmera klubbarna i deras verksamhet.  Distriktsorganisationen måste göras mer tillgänglig och känd. En idé är, att någon från Distriktet är med på AG möten utan någon roll, bara finns där. Kanske en stående punkt på AG-dagordningen: Aktuellt från Distriktet just nu.
  • Det personliga mötet med AG och med Distriktets företrädare är viktigt. 
  • AG:s roll är att förmedla Distriktsguvernörens intentioner och att suga upp behoven från klubbarna till Guvernören så att åtgärder kan vidtas.
  • Det är viktigt att regelverk och skyldigheter som klubbarna har gentemot Rotary görs kända, underlättas och uppfylls. 
     

Skicka gärna egna idéer och synpunkter om detta till skoglundannika3@gmail.com 
 

Annika Skoglund 
Distriktsguvernör, Rotary Distrikt 2390