Publicerad av Kim Hall den 20 May 2020
Det är nu drygt en månad kvar tills guvernörsskiftet äger rum den 30 juni kl 18 på Dragörkajen i Limhamn. Då överlämnar Torkil Rönne guvernörskedjan till Stefan Knutsson (Lomma-Bjärred Rotaryklubb) som då inträder som distriktsguvernör. Men där är vi inte riktigt än. Stefan har under hela det gångna året laddat upp och förberett sina presidenter i klubbarna, skattmästare och sekreterarna i digital PETS-undervisning. Han har vid sidan om Torkil arbetat hårt inom distriktsorganisationen för att när guvernörskapet blir verklighet stå rustad. Läs mer om när Stefan berättarlite om hur han tänker sig att guvernörsåret 2020-2021 ska bli:
Några ord från inkommande guvernör Stefan Knutsson, som på bilden ovan tar i hand med inkommande RI president Holger Knaack 2020-21.
Nästa år blir ett spännande år. Vi vet inte än hur Coronaviruset fortsatt kommer att påverka oss. Vi måste vara beredda på att de fysiska mötena inte kan hållas i samma utsträckning som tidigare. Och då är det bara att gilla läget och göra mer av annat. Vad annat är blir upp till oss alla att vara med och definiera och skapa. Som inkommande guvernör gläds jag åt att flera klubbar har börjat med digitala möten. Jag säker på att kreativiteten och innovationsförmågan i våra klubbar och i vårt distrikt är tillräckligt stor för att klara av även detta. ROTARY ÖPPNAR MÖJLIGHETER är ju temat för nästa år. Om inte annat så brukar gammal hederlig djävlar anamma duga bra. 
Nästa år fokuserar vi på "GROW ROTARY". Under flera år har vi tappat medlemmar. Inte bara i vårt distrikt utan i hela västvärlden. Ju färre vi blir ju mindre nytta kan vi göra. Vi MÅSTE börja växa igen. Fler engagerade medlemmar medför att vi kommer att ha trevligare på våra möten och vi kan göra mer nytta i världen.
Guvernörsskiftet blir i år med Malmö Öresund som värdklubb. Aftonen börjar med en bit att äta utomhus men under tak. Därefter blir det presidentskifte i klubben. Torkil delar ut hedersutnämningar till förtjänta medlemmar och därefter blir det guvernörsskifte.