Publicerad av Pelle Nilzén den 13 Nov 2021
Under den gångna sommaren genomförde Staffanstorps Rotaryklubb en cykel­orien­ter­ing för att samla in pengar till Barncancerfonden. Tack vare stort gensvar från både allmänhet och företag blev resultatet sexsiffrigt.
Pandemin fick oss att ”hemestra” i somras. Detta tog Staffanstorps Rotary fasta på och
arrangerade en cykelorientering till förmån för Barncancerfonden.
Deltagarna fick köpa en karta med 18 inringade kontroller. Till varje kontroll hörde en
fråga, som enkelt kunde besvaras, om man var på rätt plats. Alla som svarade rätt, fick
delta i ett lotteri.
 
Klubben sålde även annonser och kontaktade sponsorer. Såväl företag som
privatpersoner har ställt upp (se faktaruta).
Resultatet av cykelorienteringen blev över förväntan. Försäljning av kartor, tillsammans
med annons- och sponsorintäkter samt ett bidrag från Staffanstorps Rotaryklubb har
gjort, att klubben nu har kunnat överlämna 100 000 kr till Barncancerfonden.
Detta skedde i samband med ett kvällsmöte på Staffanstorps Gästis, där Pernilla Lindén
från Barncancerfonden Södra fick ta emot en symbolisk check av president Lars-Göran
Karlsson. Pernilla och kollegan Håkan Malmqvist (medverkade via länk) höll även ett
kort föredrag om Barncancerfonden och Barncancerfonden Södra. Se föredraget här:
 
Varje dag insjuknar ett barn i Barncancer i Sverige, men tack vare forskning som
förbättrat behandlingsmetoderna, överlever ca 85 procent av de drabbade. Tyvärr får 25
procent av de behandlade barnen återfall och barncancer är den vanligaste dödsorsaken
bland barn mellan 1 och 14 år. Många får också komplikationer efter behandlingen, tex
hjärntrötthet.
När ett barn insjuknar, drabbas inte bara barnet utan också hela familjen, berättar
Håkan och Pernilla, som båda har egen erfarenhet. Här spelar Barncancerfondens
lokalföreningar en stor roll. Man ger bland annat personligt stöd, ordnar samkväm och
arrangerar helgfirande på sjukhusen. Under pandemin har man också haft digitala
events, bland annat i samarbete med Oscar Zia, Danny Saucedo, Stefan Löfven m fl.
 
Faktaruta:
Cykelorienteringen har sponsrats av Staffanstorps Cykelaffär, Sportsclub Energicenter,
Bruun & Maté AB, Microsoft AB, lokaltidningen Spegeln, Bikefix i Genarp, HS Energi &
Klimat AB, Smakvandring i Skåne, Returhuset, Gunnarshögs Gård, Norda Kulturhus,
Staffanstorps Gästis, ICA Supermarket, Bengt Englund, Arthur Berglund, Hans-Ove
Svensson, Gunnar Kemfors, STFs vandrarhem i Blentarp, Mitek AB, Belvind AB och
Levins Cykel.
 
Pernilla Lindén, Barncancerfonden Södra, tar emot checken på 100 000 kr av
president Lars-Göran Karlsson. Ett stort tack till alla som gjorde detta möjligt.
Foto: Per-Eric Nilzén.