Läste du om Sous-projektet som Barbro och Kurt Boström rapporterade om i senaste numret av Rotary Norden (nr 5 2020)? Om inte så gör det. Nu kan vi meddela att deras två-årsrapport om Sous, där cirka 6000 barn nu lär sig läsa på 70-talet skolor och förskolor i Sydafrika, nu är godkänd av Rotary International (RI)
Alla institutioner som använder Souns har en Rotaryskylt enl bilden.
 
– Egentligen är projektet 3-årigt men vi räknar med en förlängning till 4 år på grund av Corona. Men också för att vi lyckats hålla nere kostnaderna för produktion och hålla uppe entusiasmen i Sydafrika att driva projektet vidare, säger Barbro Boström, koordinator för Sverige som internationell partner. Hon tackar alla som är med och stödjer projektet.
 
Så här skriver RI:
 
Dear Rotarians:
Thank you for submitting a progress report for Global Grant GG1866214. The report is complete. Please remember that the next progress report will be due 21 September 2021, or a final report will be due within two months of the grant's completion, whichever comes first. If you have any questions about future reporting requirements, please let me know.
Sincerely, 

David Massey