I år kommer det endast att bli tre Rotarymöten i Backafallsbyn på Ven under sommaren på grund av Coronapandemin. Vi kommer givetvis att hålla oss till de instruktioner som finns, när det gäller avstånd mm. Något som därför också blir viktigt den här sommaren, är att ni anmäler er till Backafallsbyn senast kl 12.00 den aktuella dagen. Detta för att de ska kunna arrangera allt enligt de anvisningar som finns på grund av Corona. Tel 0418-44 99 99.

Om ni inte bor på ön, så passa på att få en fin dag på den vackra ön och avsluta i Backafallsbyn med ett intressant föredrag och god mat. Det är en del klubbar som har passat på att göra en klubbutflykt till Ven och avslutat med Rotarymötet. Det finns mycket att uppleva och se. http://www.ventrafiken.se/sv/om-ven

Mötena är förlagda, så att man kommer i tid, om man åker till Ven med båt 17.35 från Landskrona och så att man kan komma tillbaka med båt kl 20.55. Det ingår även buss mellan Backafallsbyn och Ven i anslutning till båtarna. Biljett kan bokas på www.ventrafiken.se eller via tel 0418-473 473.

Landskrona-Citadell Rotary klubb kommer att vara värdklubb för mötena. 

Måltiden kostar 150 kr och mötena blir kl 18.30 i Backafallsbyn enligt följande:

15 juli   Naturvärden och områdesskydd, regelverk och vikten av tidigt samråd med kommun och länsstyrelse vid projekt kopplat till boende, turism mm.  Lena Wedemo, Naturvårdshandläggare                         

22 juli  Reservdelsmänniskan.  Tomas Ericson, ortoped
Vi får även besök av vår guvernör för 2020-21 Stefan Knutsson

5 aug.  Hur fungerar våra avloppssystem? Hur kan det bli utsläpp i Öresund?   NSVA,              

Varmt Välkomna!
Sonja Andersson