Publicerad av Kim Hall den 20 Jan 2020
Snart är det avresa till Argentina –  ett RFE-utbyte med Distrikt 4905 Buenos Aires. Nyligen hade det här glada gänget planeringsmöte hemma hos Eva Kastman Carling med god mat och dryck. I april avgår resan till Buenos Aires, Argentina och utbytet med Distrikt 4905. Under kvällen diskuterades det om mötesplats, värdfamiljer, presentationen på plats, klädsel och mycket annat. Ansvarig för utbytet är Thomas Mårtensson och Tommy Hansson.

RFE är förkortningen för Rotary Friendship Exchange som är en Rotaryaktivitet, startad av Rotary International 1984.
I vårt distrikt har vi haft ett RFE utbyte mellan Indien och Lettland.

VAD ÄR RFE/ROTARYS VÄNSKAPSUTBYTE?

RFE är Rotarys utbytesprogram för rotarianer och deras respektive. RFE erbjuder rotarianer och deras familjer möjligheten att uppleva en annan kultur genom att besöka varandras länder och hem. Programmet är ömsesidigt och varar mellan några dagar och upp till cirka två veckor. Syftet med utbytet är att stimulera internationell förståelse, skapa goodwill och fred samt knyta internationella kontakter genom person till person kontakter över internationella gränser.

HUR KAN MAN FÅ FÖRMÅNEN ATT FÅ DELTA I ETT RFE-UTBYTE?

Genom att läsa på distriktets hemsida, i Guvernörens månadsbrev kan rotarianer bli informerade om vilka utbyten som planeras.

HUR KAN JAG BLI VÄRD VID ETT RFE-UTBYTE?

Om du skulle vilja vara värd vid ett framtida RFE-utbyte kan du kontakta Guvernören.

VAD FÖRVÄNTAS AV MIG OM JAG ÄR VÄRD VID ETT RFE-UTBYTE?

Du förväntas vara med och planera för ett antal aktiviteter för dina och andras gäster – en trevlig uppgift som troligen hjälper dig att lära känna fler rotarianer inom distriktet. Du behöver alltså avsätta tid för ditt värdskap för hela den tid du är värd. Du ska härbärgera gästerna i ditt hem, och behandla dem i princip som familjemedlemmar.

 

För mer information kontakta:

Göran Korpe 
Kassör D -2390
Ordförande RFE D -2390
0702-832914