Publicerad av Kim Hall den 24 Mar 2020
Det råder brist på en del skyddsutrustning i sjukvården för närvarande. Om vi inte kan skydda sjukvårdspersonalen från smitta sitter vi illa till, säger Johannes Eriksson, president 2019-2020 i Staffanstorp RK som samordnar i kampen mot Corona. Region Skåne tar även emot annan hjälp från organisationer och företag.
Se gärna efter om det är något du eller ditt nätverk kan göra.
 
Kontakten sker via följande webbsida. 
 
Vad gäller materiel ser behovslistan för närvarande ut såhär:
Exempel på material:
Olika typer av provtagningspinnar
Olika typer av provtagningsmaterial
Olika typer av andningsskydd
Olika typer av munskydd
Munskydd med visir
Bågar flergångs
Insatsglas engångs
Skyddsglasögon
Handskar nitril
Flytande tvål
Olika typer av ytdesinfektion
Handdesinfektion
  
Samordnare i Rotary är 
Johannes Eriksson
President 2019-2020 i Staffanstorp RK  
Tunnbindarev. 11
SE-245 35 Staffanstorp, Sweden
Mobile +46 70 663 40 44