Publicerad av Mats Håkanson den 14 May 2023
Den 1 juli 2024, alltså om ett drygt år, upphör vårt distrikt 2390. Tillsammans med nuvarande distrikt 2400 – norra Skåne, hela Blekinge, delar av södra Småland och större delen av Halland – bildar vi ett nytt, stordistrikt som ska kallas 2395. Ulla Ståhl, som blir den första guvernören för 2395, berättade om planerna för det nya distriktet vid vårt distriktssamråd den 10 juli.