Publicerad av Mats Håkanson den 29 May 2023

Fem dagar i mitten av september nästa år anordnar vårt distrikt, med då tidigare guvernören Ulf Bingsgård i spetsen, Rotary Action Summit Malmö. En sammandragning av runt 300 medlemmar i Rotary i form av en kombinerad utbildning av valda och inkommande distriktsguvernörer från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt ett program kring Rotarys DEI Statement Diversity, Equity and Inclusion (Mångfald, Jämlikhet och Inkludering). Här kan du se och höra Ulf berätta i sex minuter och 20 sekunder om evenemanget.