Publicerad av Kim Hall den sep 26, 2019
RYLA är en av Rotarys mest populära ledarskapsutbildningar för unga mellan 17 och 21 år och en av Rotarys viktigaste ungdomssatsningar. Utbildning kommer att genomföras i Lund den 25-26 oktober och är öppen för både anhöriga till Rotarianer som för andra ungdomar. Kursledare är George Smidelik, konsult och arbetspsykolog A&O konsult, Lund i samarbete med Rotaract och ett antal inbjudna erfarna ledare. Rotarys Distrikt 2390 står för värdskapet under två dagar.  Kursen är kostnadsfri. Anmälan: Deltagare kan nomineras av en Rotaryklubb eller en enskild person.
 
Nomineringen gäller ledarutbildning för ungdomar i 17-21 års-åldern med ”utvecklingsbara ledaregenskaper” och som vill:
-      utveckla  sina  ledarfärdigheter 
-      träffa  erfarna  ledare
-      diskutera  ledarskap  
-      lära känna  sina  styrkor och svagheter 
-      bygga  personliga  nätverk 
-      skaffa  vänner för  livet
 
Innehåll:
Ledarskapets utmaningar och fallgropar
Olika ledarstilar i praktiken
Samspel grupp – ledare
Hur är jag som ledare?
Erfarenhetsutbyte med erfarna ledare
Nätverksbygge
 
Arbetsformer:
Interaktiva övningar och diskussioner
 
Tider:        Fredag 25/10 kl 14.30 – 19.30
                Lördag 26/10 kl 09.00 – 15.30
 
För ytterligare information samt nominering av kandidat kontakta George Smidelik,  ryla@a-o.se
Mer om RYLA kan du läsa hör: RYLA