Publicerad den 24 Nov 2020
Till våren arrangeras RYLA Advanced för första gången i Helsingborg till våren. Utbildningen kommer huvudsakligen vända sig mot universitetsstuderande, såklart har vi även bjudit in Rotaractarna. Det blir två fysiska träffar på Campus och sedan tre digitala seminarier emellan. 

Är du intresserad av ledarskap? Vill du utveckla dina ledarfärdigheter, träffa erfarna ledare eller diskutera ledarskap? Vill du lära känna dina styrkor och svagheter, bygga personliga nätverk och skaffa vänner för livet?

RYLA ADVANCED är en av Rotarys satsningar på unga. Rotary som världsomspännande organisation ser ett främjande av personer i början av sin yrkeskarriär som en viktig angelägenhet. Kursens mål är att vidareutveckla en ledarskapskompetens som är ansvarsfull och effektiv.

Utbildningen består av:
- introduktionsträff lördagen den 6 mars - 3 digitala seminarier á 3 timmar
- avslutning lördagen den 8 maj.

Ansökan
Ansökningsperiod 11 - 24 januari 2021

QR-kod till ansökningsformulär:
I formuläret ber vi dig ange dina kontaktuppgifter. Ansökan innehåller också en uppgift.

076-020 47 17

 
Datum som följer: 
Uppstartsträff - Lördagen den 6 mars 
Seminarie 1 - Lördagen den 20 mars
Seminarie 2 - Lördagen den 10 april
Seminarie 3 - Söndagen den 25 april
Avslutningsträff - Lördagen den 8 maj
 
_______________________________________
Anthony Tiburtius Várady
 
Home: +46 760 20 47 17
Office: +46 761 26 00 42
 
Karl X Gustavs Gata 23
254 38 Helsingborg