Publicerad av Kim Hall den nov 13, 2019

Julen nalkas med stormsteg och snart är det julmarknad i alla våra skånska städer och byar. I Hörby har Rotaryklubben beslutat att anta utmaningen att sälja lokalproducerad honung till förmån för någon lokalt projekt i kommunen på årets julmarknad. Efter Mathis Kögels föreläsning om hur det är att vara biodlare våren 2019 beslutade Hörby Rotaryklubb att de skulle köpa andelar i verksamheten, något de kommer att fortsätta med nästa år också.

Mathis Kägel äger Kögel Honung & Biodling med 140 bisamhällen utspridda i Skåne. Hans föredrag handlade om hur viktigt det lilla biet är för all pollinering av våra växter. Det är därför nödvändigt att vi inte klipper eller slår alla gräsytor och vägkanter, innan blomningen är över. Även i trädgårdar, som har blommor kan kanske en bit av tomten ha en lite vilt växande del vilket också skapar gynnsamma förhållanden för bin. De stora rapsfälten på våren, alla fruktträd och buskar är viktiga insamlingsplatser för våra bin. Även under sensommaren och hösten behöver våra bin tillgång till blommor. Ett exempel är våra klöveråkrar, som blommar senare än mycket annat. När Hörby Rotaryklubb erbjöds att köpa andelar i hans bikupor bestämde klubben sig för, utan någon längre betänketid, för stödja bi-verksamheten. 

Redan denna höst fick Hörbyklubben valuta från sina bikupeandelar och kunde hämta ut 20 burkar honung från kuporna, som är placerade i Hörby på Vidablicks ekologiska och KRAV-certifierade odlingar av frukt, bär och grönsaker. Burkarna kommer klubben att sälja under julskyltningssöndagen i Hörby för att sedan skänka till något lokalt projekt i kommunen. De har som sagt också beslutat att även köpa andelar för säsongen 2020.

Ewa Mellerström

President i Hörby Rotaryklubb

På bilden ser vi IPP Tommie Eriksson Hörby Rotaryklubb ta emot året andelar av honung av Mathis Kögel.