Publicerad av Ulf Bingsgård den 04 Dec 2022
Nu finns inspelningen av guvernörens talkshow 7 december tillgänglig här. Denna månad är Rotarys arbete kring en friskare värld i fokus. För att lyfta fram vårt arbete kring "Disease prevention and treatment" har företrädare från Rotary Doctors Sweden bjudits in. Vi kommer får dessutom en rapport från en läkare på plats i Kenya. Vi kommer även i programmet prata om Rotarys arbete kring hållbarhet. Olika exempel på vad klubbar och enskilda rotarianer kan bidra med för att skapa en mer hållbar värld kommer diskuteras.