Publicerad den 07 May 2023
Staffanstorp har genom Rotary Staffanstorp fått ett nytt hotell. Det är uppfört vid Gullåkra mosse och invigdes nyligen högtidligt. – Hotellet är mest en bisak till vår övriga verksamhet, kommenterar klubbens president. Vi hoppas nu att kunskapen om hotellet ska spridas till våra minsta, men mycket viktiga, kommuninvånare – nämligen insekterna.
 
För att förbättra betingelserna för vildbin och andra pollinerare har Staffanstorps Rotary och Staffanstorps kommun samarbetat i ett projekt som bl a resulterat i ett insektshotell vid Gullåkra mosse. Hotellet invigdes officiellt av Pierre Lindberg, ordf för Energi-, miljö- och naturnämnden i Staffanstorps kommun.
 
Ett insektshotell är ett sätt att hjälpa insekter att hitta boplatser, lägga ägg och övervintra. Ett annat är att anlägga oklippta grönytor med inslag av blommor och andra växter som insekterna behöver.
 
 
Detta är bakgrunden till att Projektkommittén inom Staffanstorps Rotaryklubb kontaktade kommunen i syfte att tillsammans skapa dessa förutsättningar.
 
– Vi har haft ett mycket bra samarbete med kommunen, säger Elisabeth Lindhe, president i Staffanstorps Rotaryklubb. Inte minst med Violeta Belokozovska, som är ansvarig tjänsteman för miljö, grönytor och parkanläggningar inom Staffanstorps kommun. Hon framförde även ett stort tack till Pihl Blomgren som tillverkat insektshotellet samt till Gert Åkesson, som initierat projektet.
 
Pierre Lindberg, som förrättade invigningen och klippte det blågula bandet, berättade att kommunen kommer att så in ängsblommor och låta en del grönytor vara oklippta för att på så sätt förbättra livsbetingelserna för våra pollinerare.
 
Insektshotellet, som är bekostat av Staffanstorps Rotaryklubb, är placerat intill motionsspåret vid Gullåkra mosse mellan kullarna väster om parkeringsplatsen.