Publicerad av Ulf Bingsgård den 08 Feb 2021
Lördagen den 13 mars är en speciell dag. Det är en dag, eller i alla fall en förmiddag, vikt åt inspiration och information om Rotary. I vanliga fall bjuds inkommande presidenter, sekreterare och skattmästare in till en utbildningsdag, President-Elect Training Seminar (PETS), i mars. Eftersom vi inte kan mötas i verkligheten kommer det blir en digital sändning via Zoom, vilket gör att alla distriktets rotarianer och rotaractare kan delta.
Grundsyftet med denna inspirations- och informationsdag är att rusta inkommande presidenter inför sitt år. Men för att kunna lyckas på bästa sätt är det viktigt att man har ett bra lag kring sig, därför får alla som vill och kan komma. Under ett par timmar får man möjlighet att lära sig mer om Rotary och det kommande året.
 
Inkommande president för Rotary International, Shekhar Metha, har satt som tema för sitt år "Service to change lives". Under första timmen, mellan kl 10-11, kommer vi prata om Shekhar Methas tankar och ambitioner, vår organisation och struktur samt kopplingen mellan Service to change lives och Ulf Bingsgårds guvernörstema "Rotary ska vara SKOJ".
 
Under andra timmen, kl 11-12, kommer vi gå lite djupare in kring vilka möjligheter och verktyg vi har att tillgå. Torkil Rönne, Chair för Memberhip, kommer prata om olika medlemskapsformer och vilja möjligheter det ger. Viveca Serder, som är Chair för The Rotary Foundation-kommittén i distriktet, berättar om vikten av både att samla in pengar till The Rotary Foundation och vilken effekt vi kan få ut av pengarna i olika typer av projekt, lokalt och globalt. Vi kommer även ha ett pass kring vikten av att vi alla bär med oss budskapet om Rotary i olika sammanhang och berättar om det.
 
Sista timmen, mellan kl 12-13, kommer mest riktad åt de inkommande presidenterna, sekreterarna och skattmästarna så de får tips inför sitt år inom respektive post.
 
Sprid budskapet om denna dag och anmäl dig här.
 
Du är varmt välkommen!
 
Ulf Bingsgård
DGE