Publicerad av Kim Hall den 14 Feb 2020
Under innevarande Rotaryår har beslut fattats i Board of Directors, Rotary International, kring att Rotary och Rotaract ska ses som en organisation. Ett betydligt närmare samarbete är på gång världen över, så också i Distrikt 2390. På torsdagen hölls därför ett möte mellan ”Guvernörslinjen” och företrädare för Rotaractklubbarna i distriktet för att se möjligheter till framtida samarbete. Mötet präglades av samförstånd och vilja att skapa gemensam agenda för framtiden.
Det var en träff mellan distriktsguvernör Torkil Rönne med Jette Rönne, DGE Stefan Knutsson, DGN Ulf Bingsgård samt distriktssekreterare Lillemor Darinder och Rotaracts distriktsrepresentant Kristoffer Lindstrii, Lovisa Jalrup, president Rotaract Malmö/Lund International, Sebastian Krook vice president Rotaract Sydligast samt Mimmi Skoglund från Rotaract Helsingborg-Höganäs.

Mötet präglades av framåtanda och vilja att hitta gemensamma lösningar på de frågor som dök upp. Allt för att öka samarbetet och underlätta kommunikationen mellan Rotary och Rotarct. Det blev även diskussioner kring Rotaracts närvaro och deltagande vid sina egna konferenser men också vid till exempel PETS, RYLA och den kommande distriktskonferensen. Mest konkreta beslutet vid träffen var att nu ska Rotaract-kommittén etableras i distriktet. I kommittén kommer samarbetet och framtiden fortsatt att diskuteras. Kommittén kommer bestå av en företrädare från respektive Rotaract-klubb och lika många rotarianer.

Text: Ulf Bingsgård